parallax background

Πακέτο Εργασίας 3

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - ΚΕΘΙ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΦΥΛΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ [Μήνες: 2-19]

 

Οι δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 3 εστιάζουν αφενός στη διερεύνηση των αναγκών των γυναικών και των προκλήσεων με τις οποίες αυτές έρχονται αντιμέτωπες στην εξέλιξη της εργασιακής τους πορείας και έχουν επιπτώσεις στη συνταξιοδότησή τους και, αφετέρου, στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις.


Στόχοι:

 

Ανίχνευση και καταγραφή πτυχών και επιλογών της εργασιακής ζωής των γυναικών που συνδέονται με το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση και τις συντάξεις, μέσα από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας.

Εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της Ελλάδας.

Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αποσκοπώντας στην προώθηση προτάσεων για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ίδιων των γυναικών, όσο και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς.


Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 3

 

 Υλικό ομάδων εστιασμένης συζήτησης

Oδηγός ομάδων εστιασμένης συζήτησης, παρουσιολόγια, υπογεγραμμένες φόρμες συναίνεσης συμμετεχουσών κ.λπ.

Ερευνητική Έκθεση
Κείμενο αναλυτικής παρουσίασης αποτελεσμάτων
 ποιοτικής έρευνας/μεθοδολογικού πλαισίου- Συμπεράσματα.

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών ο οποίος περιλαμβάνει καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες που προωθούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις και τους μισθούς, καθώς επίσης και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να λάβουν αποφάσεις κατά την εργασιακή τους ζωή όπου καταπολεμούν τα εμπόδια τα οποία οδηγούν σε ανεπαρκή εισοδήματα και συντάξεις.

Υλικό Εργαστηρίου

Υλικό Εργαστηρίου Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών (πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγιο, πρακτικά κ.λπ.).

Έκθεση αποτελεσμάτων

Έκθεση αποτελεσμάτων/βασικών συμπερασμάτων από το Εργαστήριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας το οποίο θα προκύψει και θα συνταχτεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Εθνικοί μηχανισμοί ισότητας, κοινωνικοί εταίροι, φορείς που σχετίζονται με την απασχόληση εργατικού δυναμικού (π.χ. ΟΑΕΔ), αρμόδια υπουργεία, εμπειρογνώμονες στο πεδίο της απασχόλησης και του φύλου κ.λπ.) για την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση σχετικά με θέματα αμοιβών μεταξύ των φύλων και των συνταξιοδοτικών διαφορών καθώς και για την ανάπτυξη προτάσεων για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος.

Υλικό  Συναντήσεων Εργασίας

Το υλικό των εργαστηρίων από τα 4 εργαστήρια στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 4 του WP3, δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για θέματα αμοιβών μεταξύ των φύλων και συνταξιοδοτικού χάσματος απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και την ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ τους των συμμετεχόντων (πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιολόγιο, κ.λπ.).

Έκθεση Αποτελεσμάτων των Δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας 3

Θα εκπονηθεί μια συνθετική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των δραστηριοτήτων του ΠΕ3, και θα τροφοδοτήσει τις προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου χάσματος στις συντάξεις.