parallax background

Πακέτο Εργασίας 1

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΓΓΔΟΠΙΦ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Μήνες: 1-24]

Στόχοι:

To Πακέτο Εργασίας 1 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γενική διαχείριση και τον συντονισμό του έργου.

Εμπεριέχει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των βασικών βημάτων υλοποίησης ως αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογίας του έργου, το οποίο θα βοηθήσει στη μέτρηση της προόδου και θα προσφέρει ποιοτικές εισροές για τη βελτίωση της υλοποίησης. Η διαδικασία της παρακολούθησης συμπεριλαμβάνει «Συναντήσεις Προόδου» με τη συμμετοχή όλων των εταίρων μετά την ολοκλήρωση σημαντικών ορόσημων του έργου, αναφορές προόδου, τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 1

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου διεξήχθη στις 29 Νοεμβρίου του 2018.

- Πρακτικά Συναντήσεων Προόδου

3 Συναντήσεις Προόδου πρόκειται να διοργανωθουν τους μήνες 6, 12 και 18, ώστε να επιβεβαιωθεί η ποιότητα των παραδοτέων του έργου, να αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να ανακύψουν, να καταρτιστούν σχέδια και μηχανισμοί έκτακτη ανάγκης, να δομηθεί μια αποδοτική και αποτελεσματική επικοινωνία και μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων, κ.α.

Πρακτικά Τελικής Συνάντησης

Τα πρακτικά της Τελικής Συνάντησης (μήνας 22) πρόκειται να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τη συνολική εφαρμογή του έργου, να συζητήσουν τη διαδικασία αναφορών, καθώς και να υποτυπώσουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης αποσκοπώντας στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου πέραν της λήξης του κύκλου χρηματοδότησής του.

Έκθεση Προόδου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με βάση τη Συμφωνία Επιχορήγησης προβλέπεται η αποστολή Έκθεσης Προόδου προς την Ευρωπαϊκή Κομισιόν έως το μήνα 13.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Η έκθεση ενός έμπειρου αξιολογητή αντίκτυπου πολιτικών, που θα επιλεγεί ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας με αρμοδιότητα την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων.